Také v roce 2024 můžete v naší knihovně využít nabídky Výměnného k nižního fondu Městské knihovny v Hodoníně. Díky tomuto projektu je ročně nabídnuto čtenářům na 500 nových knih. Projekt je realizován díky podpoře JMK.